Actualitat

Estás aquí:
Claus de la donació d’un habitatge

Una donació és bàsicament un regal, que per a ser efectiu, ha de ser acceptat. Aquests “Regals” és a dir , les donacions, no estan exemptes de tributar i l’impost que les regula és l’impost de Successions i donacions, que depèn de cada comunitat autònoma.

Llegir més
Llei de desnonament exprés

La llei de desnonament exprés ha suposat un canvi substancial, que permet als propietaris recuperar els seus habitatges ocupats il·legalment, en un període de temps molt menor i amb un procediment judicial molt més senzill, amb l'objectiu d'agilitar el desallotjament.

Llegir més