Claus de la donació d’un habitatge

És millor realitzar una donació en vida dels bens o deixar-los en herència? Cada cop són més les persones que es decanten per la donació, per facilitar als seus familiars, l’accés a l’habitatge. Normalment i en la majoria dels casos, són donacions de pares a fills i tot i que la herència segueix sent la…

Llegir més

Lloguer amb opció a compra. Què és i com funciona?

El lloguer amb dret a compra és un contracte de caràcter mixt, format per dos subcontractes, un de lloguer i l’altre de compravenda. Aquesta fórmula permet als llogaters viure a l’habitatge, per el temps estipulat en el contracte i a la vegada, optar finalitzat el termini, a la compra de l’habitatge, per un preu pactat…

Llegir més

Com reclamem la plusvàlua en la venda d’un immoble a pèrdues?

Quan un contribuent ven un immoble a pèrdues està exempt de pagar-la plusvàlua municipal. Però com hem de procedir en aquest supòsit? El més senzill seria simplement deixar de pagar l’impost, però aquesta opció no és gens recomanable, donat que l’Ajuntament, d’entrada ens tractaria com a morosos del mateix. Per tant, el primer pas és…

Llegir més

Llei de desnonament exprés

La llei de desnonament exprés ha suposat un canvi substancial, que permet als propietaris recuperar els seus habitatges ocupats il·legalment, en un període de temps molt menor i amb un procediment judicial molt més senzill, amb l’objectiu d’agilitar el desallotjament. La nova llei de desnonament exprés (Llei 5/2018 d’11 de juny, de modificació de la…

Llegir més

Claus de l’èxit per llogar el teu immoble

El Lloguer s’està posicionant per davant de la compra com a opció majoritària a l’hora d’escollir habitatge. La crisis, les baixades de salaris i les dificultats de finançament, entre d’altres causes, han fet augmentar de forma exponencial les persones que escullen llogar pis com a primera opció,  o que ho fan temporalment, en espera d’una…

Llegir més

Assegurança de decessos

Què és una assegurança de decessos?

L’assegurança de decessos, és una assegurança de prestació de serveis, en el qual vam contractar un capital que cobreix les despeses derivades de la defunció de l’assegurat. Aquestes despeses inclouen les despeses del funeral, com ara la capella ardent, el taüt, l’urna, les despeses i preparatius de la incineració o de la inhumació, flors, esqueles,…

Llegir més

SuperIlla

Horta estrenarà la quarta “SuperIlla”

Després de negociar durant més de dos anys, l’Ajuntament de Barcelona ha iniciat les obres per implantar la quarta “superilla” de Barcelona. Després dels projectes de Poblenou, Sant Antoni i les Corts, uns amb millor acollida que d’altres, arriba el torn del Barri d’Horta. El projecte arriba després de diverses converses i reunions amb veïns…

Llegir més

imagen con libros legales y contratos

Com tramitar una herència

Quan ens deixa un familiar, hem de fer front al dol i el dolor per la pèrdua i a l’hora, gestionar en un moment molt delicat, una sèrie de tràmits i gestions, alguns de complexitat, que són necessaris per formalitzar les seves últimes voluntats. Els hereus, hauran de fer front a tot un seguit de…

Llegir més

infografía representando la firma digital

Certificat digital a les Comunitats de Propietaris

Una de les principals novetats que presenta la Llei estatal de Procediment Administratiu, llei 39/2015, és l’obligació per part de tots els subjectes, excepte de les persones físiques, de relacionar-se i comunicar-se amb l’Administració Pública, a través de medis electrònics. L’eina per poder dur a terme aquest tipus de comunicació és el certificat digital també…

Llegir més