Actualitat

You are here:
Claus de la donació d’un habitatge

Una donació és bàsicament un regal, que per a ser efectiu, ha de ser acceptat. Aquests “Regals” és a dir , les donacions, no estan exemptes de tributar i l’impost que les regula és l’impost de Successions i donacions, que depèn de cada comunitat autònoma.

Llegir més
Com tramitar una herència

Quan ens deixa un familiar, hem de fer front al dol i el dolor per la pèrdua i a l’hora, gestionar en un moment molt delicat, una sèrie de tràmits i gestions, alguns de complexitat, que són necessaris per formalitzar les seves últimes voluntats.

Llegir més
Certificat digital a les Comunitats de Propietaris

Una de les principals novetats que presenta la Llei estatal de Procediment Administratiu, llei 39/2015, és l'obligació per part de tots els subjectes, excepte de les persones físiques, de relacionar-se i comunicar-se amb l’Administració Pública, a través de medis electrònics.

Llegir més