Estem especialitzats en la gestió administrativa, el manteniment dels edificis en comunitat i l’assessorament als copropietaris.

Donem un servei integral a la seva finca amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels residents.

Mantenim informada la comunitat sobre l’estat físic de l’edifici; I a més, vetllem pel bon ús i el manteniment de les instal•lacions.

Administrem els comptes de la Comunitat I portem el control de la morositat, recolzats pel nostre departament jurídic, com també dels canvis, en la normativa vigent de la Llei de la propietat horitzontal, que demanin d’actuacions específiques a la finca:

Gestió Administrativa-Comptable

 • Manteniment i actualització de dades de finques i propietaris.
 • Informació del funcionament pràctic i jurídic de la Comunitat.
  • Serveis de l’edifici.
  • Normes de seguretat.
  • Ús d’elements comuns.
  • Estatuts.
  • Reglament d’Ordre Interior.
  • Manteniment d’instal•lacions privatives.
 • Guarda i protecció de documents.
 • Confecció de convocatòries de Junta General.
 • Redacció d’Actes de les Juntes.
 • Confecció pressupost de despeses personalitzats.
 • Confecció d’estat de comptes anual i personalitzat.
 • Manteniment de saldos al dia.
 • Seguiment i control del pressupost de despeses.
 • Control de morosos.
 • Presentació i liquidació IVA.
 • Presentació i liquidació IRPF.
 • Presentació Model 347.
 • Presentació Model 184.
 • Confecció nòmines assalariats de la comunitat.

Gestió d’Assessoria

 • Compliment d’acords d’Actes
 • Reclamació amistosa de morosos amb informe a la Presidència
 • Obres de reparació i de manteniment d’instal•lacions i obra
  • Sol•licitud de pressupostos
  • Presentació a la Presidència

(Els treballs de reparació s’encarregaran a aquells industrials que designi la Comunitat, i si no als que proposi el President i en últim extrem als que l’Administrador consideri més convenients per als interessos comunitaris).
 • Tramitació de partes de sinistre a la Companyia Asseguradora
  • Seguiment i control de l’expedient
  • Mediació davant l’Asseguradora
 • Informació sobre Subvencions i Ajuts que ofereix l’Administració pública.
 • Informació de la Llei de Propietat Horitzontal en tots els seus apartats i la jurisprudència que hi ha al respecte.
 • Informació sobre la Llei de Baixa Tensió.
 • Informació sobre la Llei de Protecció de Dades.
 • Informació sobre la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Informació sobre la Llei del Dret a l’Habitatge (Llibre de l’edifici).
 • Informació sobre la Llei de la Inspecció Tècnica de l’edifici (ITE).
 • Informació sobre la Llei de Certificats Digitals.

contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte sobre els nostres serveis o vols més informació, envia'ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.

consulta el nostre llistat d'immobles disponibles

Actualitat

És millor realitzar una donació en vida dels bens o deixar-los en herència? Cada cop són més les persones que…

Llegir més

El lloguer amb dret a compra és un contracte de caràcter mixt, format per dos subcontractes, un de lloguer i…

Llegir més

Quan un contribuent ven un immoble a pèrdues està exempt de pagar-la plusvàlua municipal. Però com hem de procedir en…

Llegir més