Estem especialitzats en la gestió administrativa, el manteniment dels edificis en comunitat i l’assessorament als copropietaris.

Donem un servei integral a la seva finca amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels residents.

Mantenim informada la comunitat sobre l’estat físic de l’edifici; I a més, vetllem pel bon ús i el manteniment de les instal•lacions.

Administrem els comptes de la Comunitat I portem el control de la morositat, recolzats pel nostre departament jurídic, com també dels canvis, en la normativa vigent de la Llei de la propietat horitzontal, que demanin d’actuacions específiques a la finca:

Gestió Administrativa-Comptable

 • Manteniment i actualització de dades de finques i propietaris.
 • Informació del funcionament pràctic i jurídic de la Comunitat.
  • Serveis de l’edifici.
  • Normes de seguretat.
  • Ús d’elements comuns.
  • Estatuts.
  • Reglament d’Ordre Interior.
  • Manteniment d’instal•lacions privatives.
 • Guarda i protecció de documents.
 • Confecció de convocatòries de Junta General.
 • Redacció d’Actes de les Juntes.
 • Confecció pressupost de despeses personalitzats.
 • Confecció d’estat de comptes anual i personalitzat.
 • Manteniment de saldos al dia.
 • Seguiment i control del pressupost de despeses.
 • Control de morosos.
 • Presentació i liquidació IVA.
 • Presentació i liquidació IRPF.
 • Presentació Model 347.
 • Presentació Model 184.
 • Confecció nòmines assalariats de la comunitat.

Gestió d’Assessoria

 • Compliment d’acords d’Actes
 • Reclamació amistosa de morosos amb informe a la Presidència
 • Obres de reparació i de manteniment d’instal•lacions i obra
  • Sol•licitud de pressupostos
  • Presentació a la Presidència

(Els treballs de reparació s’encarregaran a aquells industrials que designi la Comunitat, i si no als que proposi el President i en últim extrem als que l’Administrador consideri més convenients per als interessos comunitaris).
 • Tramitació de partes de sinistre a la Companyia Asseguradora
  • Seguiment i control de l’expedient
  • Mediació davant l’Asseguradora
 • Informació sobre Subvencions i Ajuts que ofereix l’Administració pública.
 • Informació de la Llei de Propietat Horitzontal en tots els seus apartats i la jurisprudència que hi ha al respecte.
 • Informació sobre la Llei de Baixa Tensió.
 • Informació sobre la Llei de Protecció de Dades.
 • Informació sobre la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Informació sobre la Llei del Dret a l’Habitatge (Llibre de l’edifici).
 • Informació sobre la Llei de la Inspecció Tècnica de l’edifici (ITE).
 • Informació sobre la Llei de Certificats Digitals.

contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte sobre els nostres serveis o vols més informació, envia'ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.

consulta el nostre llistat d'immobles disponibles

Actualitat

És millor realitzar una donació en vida dels bens o deixar-los en herència? Cada cop són més les persones que es decanten per la donació, per facilitar als seus familiars, l’accés a l’habitatge. Normalment i en la majoria dels casos, són donacions de pares a fills i tot i que la herència segueix sent la…

Llegir més

El lloguer amb dret a compra és un contracte de caràcter mixt, format per dos subcontractes, un de lloguer i l’altre de compravenda. Aquesta fórmula permet als llogaters viure a l’habitatge, per el temps estipulat en el contracte i a la vegada, optar finalitzat el termini, a la compra de l’habitatge, per un preu pactat…

Llegir més

Quan un contribuent ven un immoble a pèrdues està exempt de pagar-la plusvàlua municipal. Però com hem de procedir en aquest supòsit? El més senzill seria simplement deixar de pagar l’impost, però aquesta opció no és gens recomanable, donat que l’Ajuntament, d’entrada ens tractaria com a morosos del mateix. Per tant, el primer pas és…

Llegir més