18 abril, 2018

Certificat digital a les Comunitats de Propietaris

Una de les principals novetats que presenta la Llei estatal de Procediment Administratiu, llei 39/2015, és l’obligació per part de tots els subjectes, excepte de les persones físiques, de relacionar-se i comunicar-se amb l’Administració Pública, a través de medis electrònics.
Certificat-digital-a-les-Comunitats-de-Propietaris

Una de les principals novetats que presenta la Llei estatal de Procediment Administratiu, llei 39/2015, és l’obligació per part de tots els subjectes, excepte de les persones físiques, de relacionar-se i comunicar-se amb l’Administració Pública, a través de medis electrònics.

L’eina per poder dur a terme aquest tipus de comunicació és el certificat digital també conegut com a signatura electrònica.

El certificat digital és un mitjà d’identificació electrònic que permet identificar tant a l’emissor com al receptor, assegurant a totes dues bandes la certesa de la identificació, i que aporta un valor jurídic i legal equiparable a una signatura manuscrita.
L’avantatge que ofereix el certificat electrònic és que impedeix que terceres persones puguin alterar o interceptar el missatge.

Fins ara n’estaven obligades únicament les persones jurídiques, però a partir d’ara s’amplia, entre d’altres, a les entitats sense personalitat jurídica com poden ser les comunitats de propietaris. La relació electrònica entre comunitats de propietaris i administració pública afecta tant a la rebuda de notificacions, com a la presentació i sol3licitud de documents. Tot i que cal dir que encara hi ha administracions publiques que no han fet efectiu el servei al 100%.

Cal tenir en compte que el fet que una Comunitat no tingui Certificat electrònic no l’eximeix de la responsabilitat que es pot derivar d’aquest fet.

Cal tenir en compte que la llei únicament contempla aquest sistema com a medi de comunicació amb l’Administració Pública i per tant en cas de rebre un requeriment d’Hisenda, passats 10 dies naturals, encara que no s’hagi accedit al seu contingut, es considerarà a la Comunitat legalment advertida.

Per altre banda el fet de dirigir-se a l’Administració per mitjans convencionals amb documents en paper, pot comportar sancions per valor de fins a 250 euros.

Per ampliar aquesta informació podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte.

Comparteix aquesta publicació:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Descobreix més articles